Tudnivalók az általános iskolai beiratkoztatásról

Hazánkban tankötelezettség van érvényben, ami azt jelenti, hogy minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. Ez az oktatás többek között olyan általános iskolákban történik, mint a nagydobszai.

A tankötelezettség abban az évben lép érvénybe, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben a gyermek tankötelessé válik.

A beiratkozáshoz nem csak a gyermek személyi azonosító okmányaira lesz szükség (lakcímkártyával), hanem a szükséges fejlettség elérését is igazolni kell, melynek feltételeit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. Ha a szülő nem ért egyet az óvodavezető által kiállított szakvéleménnyel, akkor jogorvoslati lehetősége van, melyet egy szakértői bizottságnál gyakorolhat.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermekeket április 1. és április 30. között, kell beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a szabadon választott iskola első évfolyamára. A szabadon választott iskolába történő beíratáshoz szükség van az adott iskola elfogadó döntésére. Amennyiben ez nem érkezik meg, akkor a gyerek beíratása kötelező a lakóhely szerint illetékes általános iskolába. A felvételi körzetek meghatározása a kormányhivatal feladata, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény körzetével együtt.

A körzetekhez hasonlóan a szülőknek nincs beleszólása abba sem, hogy a gyermek melyik osztályba, csoportba kerül, ennek meghatározása kizárólagosan az igazgató feladata.